dot dot
สิงค์โปร

 

 

สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

 

  

 See full size imageSee full size image

 

  เดินทางโดยสายการบิน Air Asia (FD)

ชมเมืองสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนชม MARINA BAY SAND ยามค่ำคืน บรรยากาศสุดคลาสสิค นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ขอพรเจ้าแม่กวนอิมศักด์สิทธิ์
สนุกสนานใน Universal 1 วัน ช้อปปิ้งจุใจถนนออร์ชาร์ด
อาหารเลิศรส! ต้นตำรับปูผัดพริกไทยดำ, ข้าวมันไก่ไหหลำเลื่องชื่อบุญทองกี่

 

โปรแกรมการ วันที่ 15 – 17 เมษายน 2554        ราคาพิเศษสุดเพียง 19,900 บาท
1) วันแรก           กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ –MARINA BAY SAND  
08.30 น.            พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง ประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์D สายการบิน Air Asia เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่าน
10.40 น.           เหินฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่  FD3503
14.05 น.               ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้น นำท่านสนุกสนานไปกับ ทัวร์สิงคโปร์ ชมเมืองสิงค์โปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง เมืองที่ได้รับการพัฒนา การจัดผังเมืองสร้างเมืองให้เป็นที่สนใจของคนทั่วโลก เพลิดเพลินกับความสวยงามของบ้านเรือนและความเป็นระเบียบแบบแผน ระหว่างทางผ่านชมทิวทัศน์อันสวยงามและความสะอาดสะอ้านของเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สิงโตทะเล ที่โดดเด่นเป็นสง่าที่ปากแม่น้ำสิงคโปร์ สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ พร้อมถ่ายรูปที่ระลึก หรือคนไทยรู้จักในนาม MERLION PARK โดยรูปปั้นนี้มีลักษณะหัวเป็นสิงโต ตัวเป็นปลา มีความสูงประมาณ 8.6 เมตร น้ำหนัก 70 ตัน ซึ่งทำจากซีเมนต์ สร้างขึ้นโดย Lim Nang Seng ช่างแกะสลักที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ ชมบริเวณ แรฟเฟิลส์ แลนดิ้ง ไซต์ (Raffles Landing Site) ซึ่งเป็นที่เซอร์ สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ ผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์ได้เหยียบย่างลงบนแผ่นดินแห่งนี้เป็นครั้งแรก โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท       (The Esplanade) ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน  จากนั้นนำท่านนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว โดยวัดจะสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังและศิลปะแบบบุโรพุทโธ ซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระทันต์ของพระพุทธเจ้า  และให้ท่านได้ไหว้ เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ที่คนสิงคโปร์นับถืออย่างมาก จากนั้นเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ที่ร้านดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิเช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง นาฬิกา ฯลฯ นำท่านสู่ย่าน ไชน่าทาวน์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และให้ท่านได้เลือกซื้อขนมต่างๆและเครื่องยาจีนที่มีมากมายจากหลากหลายร้านค้า
ค่ำ                         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นสนุกสนานไปกับโปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ยามค่ำคืนที่           โมนติก  ชมและถ่ายรูปตึก MARINA BAY SAND HOTEL ( ค่าบัตรเข้าชม Sky Park สวนลอยฟ้า  ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ชมวิวแบบพาโนราม่า ทั้งหมดนี้ให้คุณในราคาสบายกระเป๋า ท่านละ 20 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าร์ )
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พักOXFORD HOTEL  หรือเทียบเท่า
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของประเทศสิงคโปร์  อิสระตามอัธยาศัย
 
2) วันที่สอง          Singapore Universal Studio
07.00 น.         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ Universal Studio Singapore หรือในชื่อ Universal Studio Sentosa เริ่มดำเนินการก่อสร้างบนเกาะเซ็นโตซ่า ด้วยงบลงทุนกว่า US$ 1 พันล้านเหรียญ หรือกว่า 3 หมื่นล้านบาท (ในส่วนของสวนสนุก) และอีกกว่า US$ 2.8 พันล้านเหรียญ หรือว่า 8 หมื่นล้านบาท ในส่วนของโรงแรม รีสอร์ท ที่มีห้องพักกว่า 1,400 ห้อง บ่อนคาสิโน ช๊อบปิ้งเซ็นเตอร์ สวนน้ำ ที่ดำเนินงานโดย เก็นติ้งไอแลนด์ และ สตาร์ครุยส์ Universal Sentosa ที่กำลังก่อสร้างนี้จะประกอบไปด้วย เครื่องเล่นต่างๆ 24 ชนิด ในจำนวนนี้อย่างน้อย 18 ชนิด จะเป็นตัวใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสวนสนุกแห่งนี้โดยเฉพาะโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายโซน ไม่ว่าจะเป็น Waterworld สวนน้ำที่สร้างจากภาพยนตร์เรื่องวอเตอร์เวิลด์, The Lost World จัดแสดงเกี่ยวกับจูราสิคพาร์ค, Egypt, Super Hero City, Back Lot-The Big Apple, Hollywood Boulevard ศูนย์รวมความบันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง จัดแสดงโรงละครสไตล์บรอดเวย์ และร้านค้ามากมาย เดินเล่น ช้อปปิ้งย่าน Hollywood หรือย่าน New York หรือย่าน Egypt ที่มีทั้งร้านค้า ภัตตาคาร ดนตรี มากมาย
                       ***อิสระอาหารกลางวันเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ ใน UNIVERSAL STUDIOS***
บ่าย                     ชม JURASSIC PARK สวนไดโนเสาร์ ที่ท่านจะต้องคอยหลบเขี้ยวอันแหลมคม ของ T-REX อีกหลายรายการ ยูนิเวอร์แซลพาร์คแอนด์รีสอร์ท ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวที่จะมอบประสบการณ์ความบันเทิงอันสุดยอดที่ไม่มีที่ใดเหมือน ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงงระดับนานาชาติซึ่งมอบประสบการณ์ที่สามารถดึงดูดผู้คนได้ทุกเพศทุกวัย ภายในท่านจะได้พบกับสวนสนุกที่คุณจะได้สัมผัสกับโลกแห่งภาพยนตร์และการสร้างภาพยนตร์ , เครื่องเล่น , การแสดงและสิ่งดึงดูดระดับโลก เอกลักษณ์ที่ตั้งรายล้อมอยู่รอบทะเลสาบอันสวยงาม
ค่ำ                           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พักOXFORD HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระให้ท่านได้พักผ่อน แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของประเทศสิงคโปร์  อิสระตามอัธยาศัย
 
3) วันที่สาม                          ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ
07.00 น.               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น
ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งบริเวณถนนออร์ชาร์ดจะตกแต่งประดับประดา ด้วยโคมไฟต่างๆ อย่างสวยงามเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่หรืออาจเลือกซื้อสินค้า อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เครื่องเสียง ที่ย่าน SIM LIM SQUARE
(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)
                                “กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบิน”  
                            นำท่านสู่สนามบินชางฮี ผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสาร
14.40 น.            เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินAir Asiaเที่ยวบินที่ FD3504
16.05 น.           ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
 
**************************
 
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่ต้องการเที่ยวตามโปรแกรมนี้ ห้ามยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยเด็ดขาด เพราะมีผลกระทบกับโปรแกรม
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นรายการท่องเที่ยวเท่านั้น
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
มีเตียง+1 ผู้ใหญ่
มีเตียง+2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง+2 ผู้ใหญ่
15 - 17 เม.ย. 54
19,900
19,900
18,900
17,900
4,500

  

**ราคาดังกล่าวเป็นราคาพิเศษงดแจกของกำนัลทุกชนิด อาทิเช่น กระเป๋าทุกรูปแบบ**
อัตราค่าบริการรวม
1.             ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2.             ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ หรือเทียบเท่าห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน
3.             รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม และรถรับ - ส่งท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
4.             ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
5.             ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
1.                  ค่าหนังสือเดินทาง (ผู้เดินทางจะต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
2.                  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร, และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ฯลฯ
3.                  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3%
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
·       กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินงวดแรก 10,000 บาท
และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อทำการสำรองที่นั่ง ที่แฟกซ์ 02-917 8080
·       การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 29 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
·       กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 14 วันทำการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
·       กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วันทำการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้น
หมายเหตุ
·       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับ   ผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
·       หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
·       เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เอกสารการเดินทาง
·       หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ
 
 

 

 

 
!! Package Tour !!

ท่องเอเชีย เมืองเพื่อนบ้าน article
. article
กิจกรรมบริษัท article
Hong Kong Disneyland article
มาเก๊า-มรดกโลก-เวเนเซี่ยน-จูไห่ 3 วัน 2 คืน
HONEY TOKYO 5 DAYS 3 NIGHTS
เกาหลี 5วัน3คืน
บาหลีสุดที่รัก อัญมณีแห่งอินเดีย
ตะลุยปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน
โฮจิมินห์ซิตี้-อุโมงค์กู่จี-ล่องเรือยามค่ำคืนแม่น้ำไซง่อน
"คาราวาน สิงหาพา แม่เที่ยว" 2556 article
หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
เกาะมันนอก 3 วัน 2 คืน
เกาะมันกลาง 3 วัน 2 คืน
เกาะกูด
สิบสองปันนา
โปรแกรมท่องเที่ยวสงกรานต์ 2555 article
โตเกียว-ปักกิ่ง
หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์
สงกรานต์ to KoREA 5 Days
หลวงพระบาง 5วัน4คืน
Korea Snow
เวียดนาม พค. -มิย. 54
Sakura So Seoul 5 Days
ไอซ์แลนด์
Europe
ฮ่อง ดิสนีย์
Mono South New Zealand 7 Day
Egypt 6 Days
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยนdot
เอเอเอฟแทรเวล 662.1015283-4,66.84-665-1158
dot
bulletAAF TRAVEL limited.,part
dot
<img src='http://chart.apis.google.com/chart?chs=200x200&cht=qr&chld=L|0&chl=http%253A%252F%252Fwww.aaftravel2003.com%252F' border='0'/>

dot
dot
member
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletแอ่วเมืองล้านนา
bulletวันเดียวเที่ยวครบ
bulletข้อมูลภาคใต้
bulletแพ็คเกจเที่ยวใต้
bulletข้อมูลควรรู้ประเทศเกาหลีใต้
bulletหลบร้อนไปท่องทะเล
dot
dot
Vietnam
dot
dot
bulletThai map - World map
bulletPantip
bulletHotmail
bulletyahoo
dot
dot
bulletcowboy
bulletcowboy club


walk rally
Spical Russia


Copyright © 2010 All Rights Reserved.